Zbigniew Dłubak

Zbigniew Dłubak

Muszą być kontrasty, musi być czarne i białe, czerwone i zielone, małe i duże, żeby powstał obraz świata…