Tomasz Sikora

Tomasz Sikora

(…) warsztat równa się bowiem wielu latom „myślenia fotograficznego” za pośrednictwem obiektywu…

Edward Weston

Edward Weston

Artyzm jest celem samym w sobie, technika pozwala osiągnąć ten cel; jeden może zostać nauczony, inny nie…

Philip Jones Griffiths

Philip Jones Griffiths

Jeśli twoje zdjęcie jest niewystarczająco dobre, prawdopodobnie byłeś zbyt blisko…

Ansel Adams

Ansel Adams

Termin wizualizacja odnosi się do całego procesu psychologicznego i umysłowego tworzenia fotografii…

Rolfe Horn

Rolfe Horn

Istnieje pewien moment, w którym światło, przestrzeń i nastrój współgrają ze sobą w doskonałej harmonii…

Zbigniew Dłubak

Zbigniew Dłubak

Muszą być kontrasty, musi być czarne i białe, czerwone i zielone, małe i duże, żeby powstał obraz świata…