Henryk Latoś

Henryk Latoś

Obiektyw aparatu fotograficznego, jak oko mitycznego cyklopa, jest wszechwidzące…

Kartezjusz

Kartezjusz

Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie…

William Howe Downes

William Howe Downes

Jednym słowem fotografia jest tym, czym ją uczyni fotograf…

Już niedługo fotorelacje z niezapomnianych FOTOwypraw!

Działo się…

Ansel Adams

Ansel Adams

Myślę, że negatyw … ma przekazać emocjonalne i estetyczne idee fotografa…

Edward Weston

Edward Weston

Zapoznanie się z zasadami kompozycji … jest trochę podobne do poznania prawa grawitacji przed udaniem się na spacer…