Philip Jones Griffiths

Philip Jones Griffiths

Jeśli twoje zdjęcie jest niewystarczająco dobre, prawdopodobnie byłeś zbyt blisko…

Ansel Adams

Ansel Adams

Termin wizualizacja odnosi się do całego procesu psychologicznego i umysłowego tworzenia fotografii…

Rolfe Horn

Rolfe Horn

Istnieje pewien moment, w którym światło, przestrzeń i nastrój współgrają ze sobą w doskonałej harmonii…

Zbigniew Dłubak

Zbigniew Dłubak

Muszą być kontrasty, musi być czarne i białe, czerwone i zielone, małe i duże, żeby powstał obraz świata…

Andre Kertesz

Andre Kertesz

Aparat fotograficzny – to moje narzędzie. Dzięki niemu nadaje sens wszystkiemu, co mnie otacza…