Edward Weston

Edward Weston

Odważyć się na bycie irracjonalnym! – uwolnić od formy, otworzyć na każdy świeży impuls…