William Howe Downes

William Howe Downes

Jednym słowem fotografia jest tym, czym ją uczyni fotograf…