Urszula Czartoryska

Urszula Czartoryska

Fotografia jest nie tylko odbitką na papierze światłoczułym, jest także zwierciadłem świata…