Andreas Feininger

Andreas Feininger

„Fotografia – język postrzegania – jest moim środkiem wyrazu. Wypełnia ona lukę między językiem mówionym a pisanym, dlatego jest idealnym sposobem porozumiewania się na całym świecie.”

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz